Gói Ưu Đãi

Điều trị trong tháng

Tanning Session (min)

41,800

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

COMBO BODY & MIND

MASSAGE BODY 60'
CLASSIC FACIAL 60'

Tặng 1 liệu trình khi mua gói.
Có thể chia sẻ gói.
Có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày thanh toán.

671,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

LOVE YOUR BODY SET 2 (4 HOURS )

BODY SCRUB FOR REJUNVENATING SKIN 30'
SALAD/DETOX WATER PROVIDED
MASSAGE BODY 120' (WITH HOT STONE.)
VITAMIN INFUSION FACIAL 60'

Tặng 1 liệu trình khi mua gói.
Có thể chia sẻ gói.
Có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày thanh toán.

1,639,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

LOVE YOUR BODY SET 1 (3 HOURS)

BODY SCRUB (30')
MASSAGE BODY 90 (AROMA OR WITH HOT STONE)
DETOX FACIAL (60')

Tặng 1 liệu trình khi mua gói.
Có thể chia sẻ gói.
Có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày thanh toán.

1,098,900

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

GLOW TAN (3 HOURS)

BODY SCRUB (30')
MASSAGE BODY (60')
GLOW INC.DEWY FACIAL (60')
TANNING

Tặng 1 liệu trình khi mua gói.
Có thể chia sẻ gói.
Có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày thanh toán.

2,200,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com