Mát xa trị liệu

Điều trị trong tháng

Massage chân kết hợp đắp thảo dược 90P [PAKAGE]

Đặc biệt dành cho người bị dãn tĩnh mạch, đau khớp, tê chân

7,920,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage chân kết hợp đắp thảo dược 90P [PRICE]

Đặc biệt dành cho người bị dãn tĩnh mạch, đau khớp, tê chân

792,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage chân 60P [PAKAGE]

Đặc biệt dành cho người bị dãn tĩnh mạch, đau khớp, tê chân

6,039,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage chân 60P [PRICE]

Đặc biệt dành cho người bị dãn tĩnh mạch, đau khớp, tê chân

603,900

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage lưng kết hợp đắp thảo dược 90P [PACKAGE]

Đặc biệt dùng cho bà bầu sau sinh, tư thế lưng bị lệch, đau nhức lưng

7,920,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage lưng kết hợp đắp thảo dược 90P [PRICE]

Đặc biệt dùng cho bà bầu sau sinh, tư thế lưng bị lệch, đau nhức lưng

792,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage lưng 60P [PACKAGE]

Đặc biệt dùng cho bà bầu sau sinh, tư thế lưng bị lệch, đau nhức lưng

6,039,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Massage lưng 60P [PRICE]

Đặc biệt dùng cho bà bầu sau sinh, tư thế lưng bị lệch, đau nhức lưng

603,900

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com

Điều trị trong tháng

Cổ vai gáy kết hợp đắp thảo dược 90P [PACKAGE]

Đặc biệt dùng cho dân văn phòng, gymmer, các mẹ nội trợ.

7,920,000

0,000

Đặt lịch

Cách đặt lịch

Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp sau để đặt điều trị này:

0901 379 799

glowinc.vn@gmail.com