Giới thiệu

Trang chủ Giới thiệu

Về chúng tôi

Glow Inc. được thành lập năm 2019 bởi ba bạn trẻ, hiện đại, và tinh tế với xu hướng thế giới.

Trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, nhuộm da nâu đang trở thành phong cách sống mới, chúng tôi quyết định mang phong cách sống mới này đến với tất cả người Việt.

Mang công nghệ chính hãng Ergoline từ Đức, một công ty hàng đầu thế giới về máy tắm nâu.

Về chúng tôi